regnbåge2

Ägorna kring Rollsbo har tillhört släkten Axelsson i många generationer. Jan Eriks farfars far Andreas Persson Lock föddes 1833 i Rollsbo och var son till rusthållare Per Persson f.1802 och hans hustru Anna Andersdotter f.1799. Andreas Lock var så kallad knekt/båtsman och hade båtsmanstorpet vid Överås mot Guddeby. Runt 1880 köpte han gårdenMedeltidsdagarna 521 i Rollsbo. Denna gård skiftades sedan till sönerna Anders och August Andreasson, varav en del var benämnd Fiskedammen och den andra (platsen där Axelssons numera har sina auktioner) kallades Lockens. Jan Eriks farfar Axel f. 1870 med fru Albertina f.1869 köpte granngården Rollsbo 3:26 år 1908, sedermera Jan Eriks barndomshem, fortfarande beläget längst in på byvägen. 1916 avled Axel varpå Jan Eriks far Erik, då endast 7 år, ärvde halva gården. Albertina drev den vidare tillsammans med sonen Erik. 1935 gifte sig Erik med Augusta från Lilla Risby i Hålta och tillsammans fick de tre barn: Gun, Mats och Jan Erik. 40 år senare, alltså 1975, avstyckades en tomt från barndomshemmet så att Jan Erik med fru Ann-Marie från gården Lybeck i Romelanda kunde bygga sitt hus där de fick barnen Daniel, Marcus, Amelie och Marlene. 1993 förvärvade Jan Erik och Ann-Marie Lockens gård av Anders son Ernst Andersson och 1998 övertog de Rollsbo 3:26 av Jan Eriks mor Augusta Axelsson. 2008 köptes marken Fiskedammen av Olle och Gerd Dahlgren. Locks Rike blev därmed återskapat.